.

dnes je pondelok, 17. februar 2020

prihlásiť

História

História  • LO PS (Lyžiarsky oddiel Pozemné stavby) Bratislava vznikol v roku 1961 pri TJ PS (Telovýchovnej jednote Pozemné stavby), kde už fungovalo niekoľko športových oddielov. O založenie lyžiarskeho oddielu sa zaslúžili Augustín Holíček, Milan Smetana a hlavne Lukáš Beladič, ktorý sa stal jeho predsedom a túto funkciu vykonával až do predčasnej smrti po ťažkej chorobe v roku 1988. Dva roky po ňom viedol oddiel Ján Vígľašský a následne Vojtech Šagát až do roku 2004, kedy bol zvolený Marián Alušic.
  • LO PS zaznamenal najväčší rozmach v rokoch 1970 až 1985, kedy mal až 120 členov, z ktorých 77 pretekalo. Z pretekárov so skvelými výsledkami spomenieme ĽubuHoličkovú, Miroslava Kadu, Dušana Ambrosa, sestry Erentové a Eriku Bellovú.V týchto časoch bola na Slovensku konkurencia veľmi silná, v žiackych kategóriách pretekalo viac ako 1000 pretekárov.
  • LO PS zaviedol tradíciu Lesných behov Bratislavčanov. Prvé preteky sa konali v roku 1961 a v tých časoch sa ho zúčastňovalo 450-480 pretekárov.
  • Po roku 1989 sa prakticky všetky lyžiarske oddiely rozpadli a zanikla aj TJ PS. Tým sa stratili podmienky na prípravu, pretože zánikom TJ LO PS stratil aj vlastnú telocvičňu a podporu podniku Pozemné stavby. Vojtech Šagát, Ivan Ambros a Ľuba Gregorová sa rozhodli pracovať aj naďalej v nových podmienkach a pretransformovali oddiel tak, aby bol sebestačný. Vznikol lyžiarsky klub s názvom LOPS a bol prakticky prvým porevolučným lyžiarskym klubom, ďalšie oddiely ako JSC Dúbravka, Victory, Karpaty a ASC boli založené až neskôr.Názov LOPS odráža kontinuitu a tradíciu klubu.
  • Jadro trénerov tvorili pôvodní pretekári oddielu:Holíček, Vyskočil, Ivan Ambros, Langsfeld, Mojmír Mihál, Ján Mazák, Dušan Hellebrandt, Dušan Ambros, Vojtech Šagát.LOPS vzhľadom na svoju všeobecnú prípravu dokázal pripraviť pretekárov aj pre iné športové disciplíny: Petra Vyskočila, olympionika v Melbourne, kde získal v družstvách moderného päťboja bronzovú medailu, Mojmíra Mihála, dnes trénera reprezentačného družstva v tenise pre FED CUP, Dominika Hrbatého s bratom Jurajom, ZuzkuVálekovú či RomanuGejmovskú, extraligovú basketbalistku.
  • LOPS doteraz zachováva kvalitu trénerského obsadenia a vychováva výrazné športové osobnosti.
.